Čakrové svíčky

Čakry jsou energetická centra v těle, kterými proudí životní energie. Často můžou být zablokované nebo neprůchodné. To pak způsobuje nerovnováhu a disharmonii psychickou, duševní, duchovní a i na úrovni fyzického těla. Díky čakrovým svíčkám můžeme energii v čakře opět rozproudit a zvýšit vibrační energetické pole a to spojením barvy, znaku, vůně a samotného hoření svíčky. Při čakrové terapii můžete postupně vypálit postupně všechny svíčky, případně na dvakrát (jeden den 4 svíčky druhý den 3). Pokud cítíte blok v určitých čakrách můžete vypalovat a haromonizovat jen tyto čakry opakovaně několik dní po sobě.

  1. Čakra – kořenová (základní) – červená, aplikace na kostrč nebo ze předu na sponu stydkou. Tato čakra je spojena se zemí, její energií a se vším, co s ní souvisí. Dále má vztah k materiálnímu světu a aspektům základní existence (pití, jídlo, pocit bezpečí). Zablokování způsobuje nedostatek síly fyzické, duchovní a duševní, pocit nejistoty. Harmonizací vrací radost, vitalitu, odstraňuje primární strachy.
  2. Čakra – sakrální – oranžová, aplikace na podbřišek. Někdy též sexuální čakra, souvisí s emocemi, mezilidskými vztahy, sexuální energií a tvořivostí.  Zablokování způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí. Harmonická funkce otevřené čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity.
  3. Čakra – solar plexus – žlutá, aplikace na solar plexus (cca 3 prsty nad pupek). Je sídlem osobnosti, sebevědomí a schopnosti dosáhnout svých cílů. Při chybné funkci dochází ke ztrátě odvahy a svobodné vůle – tendence vše ovládat. Při otevřené a fungující čakře máš pocit míru, vnitřní harmonie sám se sebou, s životem a se svým postavením v něm.     
  4. Čakra – srdeč – zelená, uprostřed hrudi (ne přímo na srdce). Funkce čakry je sjednocení skrze lásku. Posiluje a otevírá srdce, vztah k sobě, k lidem a celému světu, nesobeckost, soucit. Disfunkce čakry se může projevovat závislostí, studeností, bezcitností, neschopností lásku dávat a přijímat. Při otevřené čakře vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost, veselost a otevíráš srdce ostatním.
  5. Čakra – krč– zelenavě (světle) modrá, aplikace na oblast krku (důlek). Nachází se zde centrum vyjadřovacích a komunikačních schopností, sebevyjádření a inspirace. Nedostatečná funkce vede k neschopnosti se vyjádřit a prázdným myšlenkám. Otevřenou čakrou vyjadřuješ otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky a upřímné jednání.
  6. Čakra – čelní, třetí oko – indigově modrá, aplikace je těsně nad kořen nosu. Spojuje intuici s duchovními silami. Dovršuje vědomé vnímání bytí. Disharmonická funkce se projevuje „zatíženou hlavou“. Je-li tok touto čakrou omezen, je pro člověka jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech.
  7. Čakra – korunní – fialová, aplikace na vrchol čela (vlasová hranice, nebo zezadu na krk pod lebku). Tato čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Otevírá vědomí k vlastní podstatě a všudypřítomného bytí.  Nedochází zde k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně nebo více vyvinutá. Nejvíce otevřená je tehdy, pokud jsou v harmonii ostatní čakry. Bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu.

Návod k aplikaci

Vybrané místo, kam chcete svíčku aplikovat, můžete potřít vonným olejem a lehce namasírovat. Zapálená svíčka by se měla podložit kouskem papírového ubrousku (hlavně na čele, aby na kůži nezůstávala zabarvená kolečka). Přikládá se nehořícím koncem (tím, kde je nakreslený symbol) vždy kolmo k zemi, tak aby kouř neunikal bokem. V průběhu hoření je dobré se uvolnit a pozorovat své myšlenky. Svíčku nechejte hořet buď po bezpečnostní čárku, nebo až do té doby, než začne hořet symbol, tak, aby Vás nepálily prsty. Svíčku uhaste v připravené sklenici s vodou.  Zbytek svíčky můžete rozmotat a podívat, se co v ní zbylo. Bílé části jsou nečistoty z těla, toxiny, tuhé tmavší kousky jsou staré nedoléčené či současné záněty.

Vždy je lepší, pokud Vám svíčku aplikuje druhá osoba. Po aplikace svíce je nutné zvýšit příjem tekutin.

Při čakrové terapii můžete postupně vypálit postupně všechny svíčky, případně na dvakrát (jeden den 4 svíčky, druhý den 3). Pokud cítíte blok v určitých čakrách můžete vypalovat a haromonizovat jen tyto čakry opakovaně několik dní po sobě.

Nepoužívat

Pokud jste alergičtí na některou z použitých látek. Dále na otevřené rány, sliznice, při horečce 38 °C a víc. Neaplikovat přímo na srdce.

SVÍČKY VŽDY VYRÁBÍM S RADOSTÍ A LÁSKOU TAK, ABY POMÁHALY DRUHÝM...

Webové stránky zdarma